Meteen naar de inhoud

Speerpunten

Stem van studenten in woonbeleid

Bij woonbeleid wordt te weinig rekening gehouden met woonvormen die voor studenten gebruikelijk zijn. LOS wil de stem van hurende studenten vertegenwoordigen tegenover de beleidsmaker.

 • Een plek aan tafel bij de ministeries. Op dit moment worden hurende studenten slechts indirect vertegenwoordigd door de LSVb. Het LOS vertegenwoordigt hurende studenten rechtstreeks en brengt daarmee eigen kennis en ervaring in de landelijke discussie over woonbeleid voor studenten.

Voldoende betaalbare studentenwoningen

Huurprijzen voor studentenhuisvesting stijgen en wachttijden worden langer. De wooncrisis kan alleen worden aangepakt als er serieus wordt ingezet op het toevoegen van veel nieuwe studentenhuisvesting.

 • Het Rijk moet afspraken maken met studentensteden over aantallen studentenwoningen die zij moeten realiseren. In steden waar de productie van nieuwe studentenhuisvesting achterblijft bij de behoefte zouden lokale huisvesters ondersteuning moeten kunnen krijgen van de landelijke overheid bij het vinden van nieuwe bouwlocaties.

 • Huurtoeslag invoeren voor aangewezen onzelfstandige huisvesting. Bouwers geven nu de voorkeur aan het bouwen van zelfstandige eenheden, omdat ze dan indirect door de huurtoeslag worden gesubsidieerd. Het bouwen van studio’s duurt echter veel langer en kost meer schaarse ruimte dan studenteneenheden.  Wij pleiten ervoor het speelveld gelijk te trekken, zodat het onzelfstandige eenheden niet benadeeld worden door de huurtoeslag.

Hoogwaardige en duurzame studentenhuisvesting

Verduurzaming van de woningvoorraad is belangrijk om de studentenhuisvesting toekomstbestendig te maken.

 • WWS aanpassen: energielabels ook voor onzelfstandige huisvesting. Eventuele stijging in huurlasten moet gecompenseerd worden met een lagere energierekening of andere compensatie. Deze aanpassing zou betekenen dat het verduurzamen van kamers zorgt voor waardestijging van het vastgoed. De verhuurder kan de daling van energielasten deels verrekenen met een huurverhoging. Zo profiteren zowel huurder als verhuurder van de duurzaamheidsinvestering en wordt verduurzaming van studentenhuisvesting rendabel.

   

 • Werkgroep voor duurzaamheid.  De huurdersorganisaties van het LOS denken in een werkgroep na over woonbeleid dat de verduurzaming van de studentenhuisvesting ondersteunt. Belangrijk doel: Studenten meer belonen voor energiebesparing. We willen dat de overheid regelgeving opstelt die huurders van onzelfstandige woonruimte het recht geeft op individuele energierekeningen. Dit stimuleert energiebesparing én zorgt daarmee voor lagere woonlasten.

Versterking rechtspositie voor studentenhuurders

Jonge huurders verdienen een rechtspositie die gelijkwaardig is aan andere huurders en zouden beter beschermd moeten worden tegen uitbuiting door private huisvesters.

 • Campuscontracten zijn ok, verdere flexibilisering nee. De flexibilisering op de woningmarkt neemt almaar toe. Ook jongeren hebben recht op zekerheid op gebied van huisvesting. We vinden de woningmarkt voor jongeren nu flexibel genoeg.

 • Einde afbraak huurrechten door private studentenhuisvesters. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning. De hoge druk op de markt maakt jonge woningzoekenden kwetsbaar voor uitbuiting door huisjesmelkers, maar ook private partijen die dure studio’s opleveren met oneerlijke contracten en hoge servicekosten.

Soepele overgang van student naar starter

De voortzetting van je wooncarrière na afstuderen zou moeten worden gefaciliteerd door goed beleid en voldoende starterswoningen.

 • Doorstroomregelingen voor starterswoningen. Veel steden bieden huurders die een woning achterlaten voorrang bij doorverhuizen om de doorstroom te bevorderen. Waarom niet voor starters die een studentenkamer achterlaten?

 • Meer starterswoningen. De voorwaarde voor het bestaan van campuscontracten  is dat er voldoende starterswoningen zijn. Zonder starterswoningen geen doorstroming, zeker niet op de huidige woningmarkt.

Wat denk jij?

Wij zijn benieuwd hoe jij als studentenhuurder denkt over onderwerpen als betaalbaarheid en duurzaamheid. Laat je reactie achter op onze website en sociale kanalen of laat jouw stem horen bij jouw huurdersorganisatie.

Over ons

Wij zijn Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS), een informeel samenwerkingsverband tussen tien huurdersorganisaties. LOS is in bijna iedere studentenstad van Nederland vertegenwoordigd met een opgetelde achterban van 93.000 huurders, waaronder 67.000 studenten. Samen zetten wij een landelijke vuist op tafel voor Nederland op kamers.