Speerpunten

Stem van studenten in woonbeleid

Bij woonbeleid wordt te weinig rekening gehouden met woonvormen die voor studenten gebruikelijk zijn. LOS wil de stem van hurende studenten vertegenwoordigen tegenover de beleidsmaker.

Voldoende betaalbare studentenwoningen

Huurprijzen voor studentenhuisvesting stijgen en wachttijden worden langer. De wooncrisis kan alleen worden aangepakt als er serieus wordt ingezet op het toevoegen van veel nieuwe studentenhuisvesting.

 

Hoogwaardige en duurzame studentenhuisvesting

Verduurzaming van de woningvoorraad is belangrijk om de studentenhuisvesting toekomstbestendig te maken.

Versterking rechtspositie voor studentenhuurders

Jonge huurders verdienen een rechtspositie die gelijkwaardig is aan andere huurders en zouden beter beschermd moeten worden tegen uitbuiting door private huisvesters.

Soepele overgang van student naar starter

De voortzetting van je wooncarrière na afstuderen zou moeten worden gefaciliteerd door goed beleid en voldoende starterswoningen.

Wat denk jij?

Wij zijn benieuwd hoe jij als studentenhuurder denkt over onderwerpen als betaalbaarheid en duurzaamheid. Laat je reactie achter op onze website en sociale kanalen of laat jouw stem horen bij jouw huurdersorganisatie.

Over ons

Wij zijn Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS), een informeel samenwerkingsverband tussen tien huurdersorganisaties. LOS is in bijna iedere studentenstad van Nederland vertegenwoordigd met een opgetelde achterban van 93.000 huurders, waaronder 67.000 studenten. Samen zetten wij een landelijke vuist op tafel voor Nederland op kamers.