Meteen naar de inhoud

Privacyverklaring

Landelijk Overleg Studentenhuurders is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevensverstrekking

Landelijk Overleg Studentenhuurders verwerkt je 
persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Woningcorporatie
– Stad

Verwerking van persoonsgegevens

Landelijk Overleg Studentenhuurders verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn

Landelijk Overleg Studentenhuurders bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met een maximum bewaartermijn van een halfjaar.

Verstrekking aan derden

Landelijk Overleg Studentenhuurders verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Landelijk Overleg Studentenhuurders gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging

Landelijk Overleg Studentenhuurders neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Onze bestuursleden zijn ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op onderstaand mailadres.

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Landelijk Overleg Studentenhuurders en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@loshuurders.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij je vragen om je te legitimeren, door ons te mailen op het bij ons bekende mailadres. We reageren zo spoedig mogelijk op jouw verzoek.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Landelijk Overleg Studentenhuurders behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen.

Contactgegevens

Landelijk Overleg Studentenhuurders
www.loshuurders.nl
info@loshuurders.nl

┬ę maart 2021

Over ons

Wij zijn Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS), een verband van tien studentenhuurdersorganisaties uit verscheidene studentensteden. Samen zetten wij een landelijke vuist op tafel voor studenthurend Nederland.