Meteen naar de inhoud

Studentenhuurders gaan LOS!

De stem van Nederland op kamers

Welkom!

Wij zijn het Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS), een informeel samenwerkingsverband tussen huurdersorganisaties die voornamelijk studenten vertegenwoordigen. In totaal zijn er tien verschillende huurdersorganisaties aangesloten bij LOS. Daarmee is LOS in bijna iedere studentenstad van Nederland vertegenwoordigd met een opgetelde achterban van 93.000 huurders, waaronder 67.000 studenten. Dat is een vijfde van alle uitwonende studenten (370.000) en bijna de helft van de studenten die huren bij een corporatie (Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2020, Kences).

Het doel van de samenwerking is in de eerste plaats om studentenhuurdersorganisaties meer met elkaar in contact te brengen en om elkaar door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen te versterken. Daarnaast staan wij als huurdersorganisaties samen sterker, wanneer wij op landelijk niveau een vuist willen maken voor de belangen van hurende studenten. Waar de Woonbond zich inzet voor iedereen die huurt en de LSVb voor iedereen die studeert, focust LOS zich op hurende studenten. Als samenwerking van studentenhuurdersorganisaties brengen wij een unieke en gespecialiseerde invalshoek en expertise in de mix van landelijke belangenbehartigers. LOS wordt daarbij professioneel en inhoudelijk ondersteund door de Woonbond.

Wij vertegenwoordigen ruim 93.000 belangen

Een samenwerkingsverband tussen studentenhuurdersorganisaties uit Amstelveen, Amsterdam, Delft, Den Haag, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle.

Aangesloten huurdersorganisaties

Stem van studenten in woonbeleid

Bij woonbeleid wordt te weinig rekening gehouden met woonvormen die voor studenten gebruikelijk zijn. LOS wil de stem van hurende studenten vertegenwoordigen tegenover de beleidsmaker.

Voldoende betaalbare studentenwoningen

Huurprijzen voor studentenhuisvesting stijgen en wachttijden worden langer. De wooncrisis kan alleen worden aangepakt als er serieus wordt ingezet op het toevoegen van veel nieuwe studentenhuisvesting.

Hoogwaardige en duurzame studentenhuisvesting

Verduurzaming van de woningvoorraad is belangrijk om de studentenhuisvesting toekomstbestendig te maken.

Wat denk jij?

Wij zijn benieuwd hoe jij als studentenhuurder denkt over onderwerpen als betaalbaarheid en duurzaamheid. Laat je reactie achter op onze website en sociale kanalen of laat je stem horen bij jouw huurdersorganisatie.

Over ons

Wij zijn het Landelijk Overleg Studentenhuurders (LOS), een informeel samenwerkingsverband tussen tien huurdersorganisaties. LOS is in bijna iedere studentenstad van Nederland vertegenwoordigd met een opgetelde achterban van 93.000 huurders, waaronder 67.000 studenten. Samen zetten wij een landelijke vuist op tafel voor Nederland op kamers.